3D-videobestanden maken
VideoStudio biedt u de mogelijkheid om films in 3D te maken of gewone 2D-video te converteren naar 3D-videobestanden. Raadpleeg altijd de instructies voor het apparaat waarop u in 3D wilt afspelen, zodat u weet welke bestandsformaten kunnen worden afgespeeld en welke apparatuur u nodigt hebt voor weergave van 3D-video. In sommige gevallen hebt u alleen de bekende bril met het rode en blauwe glas nodig (anaglyph), maar het kan ook voorkomen dat u een bril met speciale gepolariseerde glazen nodig hebt.
* 3D-videobestanden maken
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop 3D-film .
2 Klik op een van de volgende knoppen:
MPEG-2
AVC/H.264
WMV
MVC
3 Selecteer vervolgens de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Profiel of Formaat.
Als u een aangepast profiel wilt maken, klikt u op de knop Aangepast profiel maken . Zie Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen voor meer informatie.
4 Kies een van de volgende opties voor 3D-conversie:
Anaglyph — Bij deze optie hebt u alleen de rood-blauwe 3D-brillen nodig om de 3D-video te bekijken, zonder dat u een speciaal scherm nodig hebt.
Side-by-side — Bij deze optie hebt u een gepolariseerde 3D-bril en een compatibel gepolariseerd weergavescherm nodig om 3D-video te bekijken.
5 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
6 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
7 U kunt de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het weergavevenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
8 Klik op Starten.
Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op [Esc].
Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:
Klik op de knop Pauze/Afspelen op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
Klik op de afspeelknop om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.
 
De render-voortgangsbalk