Een FastFlick-project maken
Wanneer u FastFlick start, kunt u meteen beginnen met een nieuw project of een bestaand project openen voor bewerking.
* Een FastFlick-project maken
Klik in het VideoStudio-venster op Extra > FastFlick.
Het FastFlick-venster wordt geopend.
* Een bestaand FastFlick-project openen
Klik in FastFlick op de pijl Menu > Project openen.