3D-titels maken en bewerken
U voert de onderstaande basisstappen uit om een 3D-titel te maken:
1 Kies een vooraf ingesteld tekstobject of werk met het standaardtekstobject.
2 Wijzig de instellingen voor het tekstobject om het gewenste uiterlijk te krijgen.
3 Begin in het deelvenster Tijdlijn met het instellen van keyframes, zodat u wijzigingen kunt toepassen op de stijl en de beweging van de tekst.
4 Geef een voorbeeld weer van het project in het deelvenster Player en pas instellingen en keyframes aan om het gewenste effect te verkrijgen.
5 Klik op OK om terug te keren naar de hoofdtoepassing. Hierin wordt uw 3D-titel weergegeven op de tijdlijn.
Experimenteren vormt een goede manier om te ervaren wat er mogelijk is met tekststijlen en bewegingen.
* Een 3D-titel maken of bewerken
1 Voer een van de volgende handelingen uit in VideoStudio:
Klik op de knop 3D-titelbewerker op de tijdlijnwerkbalk.
Kies de categorie Titel > 3D-titel in het paneel Bibliotheek, sleep een titel naar de tijdlijn en dubbelklik erop.
Dubbelklik op een bestaande 3D-titel op de tijdlijn.
De 3D-titelbewerker wordt geopend.
2 Vervang de standaardtekst in het deelvenster Instellingen door uw eigen tekst te typen in het vak Tekstinstellingen.
Als u met meer dan een tekstobject wilt werken (zodat u steeds andere eigenschappen kunt toepassen op letters of woorden), kiest u Objecten > Tekstobjecten in het paneel Voorinstellingen. Klik vervolgens op de miniatuur van een voorinstelling voor elk object dat u wilt toevoegen en gebruik het vak Tekstinstellingen om de uiteindelijk tekst voor elk object te typen. U kunt op elk moment een specifiek tekstobject selecteren dat u verder wilt bewerken door op het object te klikken in het paneel Speler.
3 Maak de tekst op in het gedeelte Tekstinstellingen van het paneel Instellingen met behulp van de opties voor tekenruimte, uitlijning, lettertype en grootte.
4 Als u de eigenschappen van uw titel in de beginpositie wilt instellen, klikt u in het paneel Tijdlijn op de naam van de eigenschap die u wilt aanpassen en voert u een van de volgende handelingen uit:
Voor Positie, Oriëntatie (Draaien) en Vergroten/verkleinen (Formaat wijzigen) sleept u in het paneel Speler of typt u waarden in de vakken X, Y en Z van de tijdlijnwerkbalk.
Voor Kleur en Dekking past u de instellingen aan in de gedeelten Kleur en Dekking van het paneel Instellingen.
Klik voor Lijnruimte en Karakterruimte op de bijhorende knoppen in het gebied Tekstinstellingen .
Als u de instellingen voor Structuur, Schuine vorm, Licht of Camera voor de titel wilt aanpassen, past u de instellingen aan in het betreffende gedeelte of kiest u voorinstellingen bij Scène en Objectstijl van het paneel Voorinstellingen. Voor deze instellingen zijn geen keyframes beschikbaar.
5 Stel aanvullende keyframes in het paneel Tijdlijn in (bijvoorbeeld de keyframes voor het eindpunt) en stel de eigenschappen voor elk keyframe in.
Als u alleen een keyframe voor het begin en einde heeft, wordt een geleidelijke wijziging toegepast tussen de twee keyframes. Stel meer keyframes in voor snellere wijzigingen.
6 Geef een voorbeeld van de 3D-titel weer met behulp van de afspeelknoppen in het paneel Speler.
7 Klik op OK wanneer u klaar bent met het bewerken van de 3D-titel om het venster 3D-titelbewerker te sluiten. Uw titel wordt ingevoegd op de tijdlijn (Titeltrack).
U kunt verschillende met het oppervlak verband houdende instellingen, zoals kleur en materiaal, toepassen op geselecteerde oppervlakken. U kunt bijvoorbeeld blauw toepassen op de voorkant, groen op de achterkant en een materiaal met houtnerven op de zijkanten. Klik op een van de volgende knoppen om het overeenkomstige oppervlak te selecteren of de selectie ongedaan te maken.
Voorzijde selecteren
Voorzijde schuine vorm selecteren
Zijkant selecteren
Achterzijde schuine vorm selecteren
Achterzijde selecteren
 
U kunt sleutelframes voor afzonderlijke eigenschappen kopiëren en plakken. Klik met de rechtermuisknop op een sleutelframe in de tijdlijn en kies Sleutelframe kopiëren. Ga naar een nieuwe positie op de tijdlijn, klik met de rechtermuisknop en kies Sleutelframe plakken in het contextmenu.
Bij het draaien (de Oriëntatie aanpassen) kunt u op Ctrl drukken tijdens het slepen van de tekst in het paneel Speler als u alleen de Z-waarde wilt aanpassen.