Aangepaste profielen maken
Profielen bevatten instellingen die bepalen hoe het uiteindelijke filmbestand moet worden gemaakt. U kunt verschillende versies van uw uiteindelijke film maken met behulp van de standaardprofielen die beschikbaar zijn in VideoStudio of door zelf profielen te maken en op te slaan bij Filmprofielen beheren U kunt bijvoorbeeld profielen maken waarmee u uitvoer van hoge kwaliteit kunt realiseren voor branden op dvd of video, maar u kunt ook profielen maken om uitvoer van kleinere bestanden van lagere kwaliteit te bewerkstellingen die geschikter zijn voor het uploaden naar het internet of verspreiding via e-mail.
U kunt ook profielen selecteren en aangepaste profielen maken in de werkruimte Delen voordat u uw filmproject gaat uitvoeren. Zie Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen voor meer informatie.
* Aangepaste profielen maken
1 Klik op Instellingen > Filmprofielen beheren. Het dialoogvenster Filmprofielen beheren wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Computer of het tabblad 3D.
3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Formaat het gewenste bestandsformaat.
4 Klik op Nieuw.
5 Klik in het dialoogvenster Nieuwe profielopties op het tabblad VideoStudio en geef een naam op in het vak Profielnaam.
6 Klik op het tabblad Algemeen en selecteer de gewenste instellingen.
Note: Mogelijk zijn er aanvullende tabbladen en instellingen beschikbaar, afhankelijk van het type formaat dat u kiest.
7 Klik op OK.
* Een aangepast profiel selecteren voor uw project
1 Klik op Instellingen > Filmprofielen beheren. Het dialoogvenster Filmprofielen beheren wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Computer of het tabblad 3D.
3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Formaat het gewenste bestandsformaat.
4 Selecteer in het gedeelte Profiel de optie Persoonlijke profielen in de vervolgkeuzelijst
Aangepaste profielen die al eerder zijn opgeslagen, worden vermeld in het vak onder de vervolgkeuzelijst.
5 Selecteer het gewenste profiel en klik op Sluiten.