FastFlick-sjablonen maken
U kunt het maken van een FastFlick-sjabloon op verschillende manieren aanpakken: u kunt een bestaande FastFlick-sjabloon wijzigen, een bestaand project converteren naar een sjabloon, onderdelen van Rechtstreeks project gebruiken of helemaal van voren af aan een sjabloon samenstellen. Voor uw eerste project raden we aan helemaal van voren af aan te beginnen met een sjabloon, omdat dat een goede manier vormt om de sjabloonregels aan te leren. Bestaande FastFlick-sjablonen bekijken is een goede manier om inspiratie op te doen.
Over het algemeen hebben FastFlick-sjablonen een begin, midden en einde. Hoewel u technisch gezien slechts een segment in een sjabloon kunt hebben, zijn er meerdere segmenten vereist voor het definiëren van het uiterlijk van een sjabloon.
Houd rekening met het volgende wanneer u een sjabloon maakt:
Wat zijn de ankerelementen (dingen die hetzelfde blijven)? Hebt u bijvoorbeeld een begin- en eindsegment? Als dat het geval is, welke elementen blijven dan binnen die segmenten hetzelfde? Bevatten deze segmenten statische placeholders (gebruikerscontent die niet wordt herhaald)?
Hoeveel segmenten wilt u maken? Houd er rekening mee dat segmenten met placeholders in dezelfde volgorde worden herhaald totdat alle gebruikersmedia een plaats heeft (tenzij deze als Statisch is aangemerkt).
Welke segmenten zijn optioneel (kunnen worden verwijderd wanneer de gebruikerscontent gereed is)?
* Een sjabloon maken
1 Stel uw sjabloon samen in de werkruimte Bewerken van VideoStudio en houd u daarbij aan de regels voor FastFlick-sjablonen. Zorg dat de elementen van elk segment elkaar niet overlappen (met uitzondering van audiofragmenten op de track Muziek 1).
2 Klik met de rechtermuisknop op een element en kies FastFlick-sjabloondesigner.
3 Selecteer in het dialoogvenster FastFlick-sjabloondesigner de kenmerken die u op elk element wilt toepassen.
4 Herhaal stap 3-4 voor elk element.
5 Klik op Bestand > Opslaan en typ een bestandsnaam.
6 Klik op Bestand > Als sjabloon opslaan > FastFlick-sjabloon. Controleer het pad en de mapnaam van de sjabloon.
Als u wilt dat de mapnaam verschilt van de bestandsnaam, typt u een nieuwe naam in het vak Sjabloon folder name.
7 Kies een groep voor de sjabloon in de lijst Categorie.
8 Klik op OK.
Als u placeholders voor videofragmenten opneemt in uw sjabloon, wordt de lengte van het videofragment van gebruikers beperkt tot de lengte van het overeenkomstige placeholder-fragment als hierop een effectfilter is toegepast.