Nieuwe projecten maken en projecten openen
Wanneer u VideoStudio start, wordt er automatisch een nieuw project geopend en kunt u beginnen met het maken van uw film. Nieuwe projecten zijn altijd gebaseerd op de standaardinstellingen van de toepassing. U kunt ook HTML5-projecten maken die u op internet kunt plaatsen.
U kunt eerder opgeslagen projecten openen en als u verschillende projecten wilt combineren, kunt u eerder opgeslagen projecten toevoegen aan een nieuw project.
* Een nieuw project maken
Klik op Bestand > Nieuw project [Ctrl + N].
* Een nieuw HTML5-project maken
Klik op Bestand > Nieuw HTML5-project [Ctrl + M].
* Een nieuw FastFlick-project maken
1 Klik op Extra > FastFlick.
2 Klik in het FastFlick-venster op Menu > Nieuw project.
Zie FastFlick voor meer informatie.
* Een bestaand project openen
Klik op Bestand > Project openen [Ctrl + O].
* Een bestaand project toevoegen aan een nieuw project
1 Klik in de bibliotheek op de knop Media .
2 Sleep een projectbestand (.vsp) van de bibliotheek naar de tijdlijn.
Als het bestand zich niet in de bibliotheek bevindt, klikt u op de knop Mediabestanden importeren , bladert u naar het projectbestand (dat standaard in de map Mijn projecten wordt opgeslagen), selecteert u het bestand en klikt u op Openen.
Alle tracks, media en elementen van het project worden op de tijdlijn weergegeven.
Voordat u een project (VSP-bestand) importeert in de bibliotheek, moet u controleren of alle koppelingen in het project werken. Projecten met koppelingen die niet werken, kunnen niet worden toegevoegd aan bestaande projecten.
Als u het project vlak wilt maken en aan een specifieke track wilt toevoegen, houdt u de Shift-toets ingedrukt voordat u de muisknop loslaat.