Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen
Voordat u projecten kunt uitvoeren vanuit de werkruimte Delen, kunt u voor de meeste videobestanden uit de categorie├źn voor delen Computer en 3D-film aangepaste profielen maken en opslaan. Bij de uitvoerformaten Audio en Aangepast worden aangepaste profielen niet ondersteund.
Raadpleeg Aangepaste profielen maken voor meer informatie over aangepaste profielen.
* Een aangepast profiel maken in de werkruimte Delen
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Computer of klik op de knop 3D-film .
2 Klik op een knop voor een uitvoerformaat.
3 Kies in de vervolgkeuzelijst Profiel een bestaand profiel dat u kunt gebruiken als basis voor uw aangepaste profiel.
4 Klik op de knop Aangepast profiel maken .
5 Klik in het dialoogvenster Nieuwe profielopties op het tabblad Corel VideoStudio en geef een naam op in het vak Profielnaam.
6 Klik op het tabblad Algemeen en selecteer de gewenste instellingen.
Note: Mogelijk zijn er aanvullende tabbladen en instellingen beschikbaar, afhankelijk van het type formaat dat u kiest.
7 Klik op OK.
Het aangepaste profiel wordt nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst Profiel.
* Een aangepast profiel bewerken in de werkruimte Delen
1 Selecteer in de werkruimte Delen het uitvoerformaat waarvoor u het profiel hebt gemaakt en selecteer dat profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel.
2 Klik op de knop Aangepast profiel bewerken .
3 In het dialoogvenster Profielopties bewerken kunt u de gewenste instellingen wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op OK.
* Een aangepast profiel verwijderen uit de werkruimte Delen
1 Selecteer in de werkruimte Delen het uitvoerformaat waarvoor u het profiel hebt gemaakt en selecteer dat profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel.
2 Klik op de knop Aangepast profiel verwijderen .