De werkruimte aanpassen
De nieuwe werkruimte is ontworpen met het oog op een betere bewerkingservaring. U kunt nu de grootte van het programmavenster aanpassen en het formaat en de positie van de elementen op uw scherm wijzigen.
Elk paneel gedraagt zich als een zelfstandig venster dat u kunt aanpassen aan uw bewerkingsvoorkeuren. Dit is handig wanneer u bewerkingen uitvoert op grote schermen of op twee schermen.
De belangrijkste panelen zijn:
1. Het Spelerpaneel — dit paneel bevat het voorbeeldvenster en het navigatiegedeelte.
2. Het paneel Tijdlijn — dit paneel bevat de werkbalk en de tijdlijn.
3. Het paneel Bibliotheek — dit paneel bevat de mediabibliotheek en vormt een gedeelde ruimte met het paneel Opties.
* Het paneel Bibliotheek en Opties weergeven of verbergen
Klik in de rechterbovenhoek van het paneel Bibliotheek op een van de volgende knoppen :
Het paneel Bibliotheek weergeven
Het paneel Bibliotheek en Opties weergeven
Het paneel Opties weergeven
* Een paneel verplaatsen
Dubbelklik in de linkerbovenhoek van het Spelerpaneel, Tijdlijnpaneel of Bibliotheekpaneel.
Wanneer het paneel actief is, kunt u het paneel minimaliseren, maximaliseren en het formaat ervan wijzigen.
U kunt het paneel ook uit het hoofdvenster van de toepassing verplaatsten naar een tweede scherm als u twee beeldschermen gebruikt.
* De grootte van het programmavenster aanpassen
Voer een van de volgende acties uit:
Klik op de knop Herstellen en sleep de uiteinden van het programmavenster naar de gewenste grootte.
Klik op de knop Maximaliseren als u in het volledige scherm wilt bewerken.
* Een paneel docken
1 Begin met het slepen van een niet-vastgemaakt paneel.
De dockinggeleiders worden weergegeven.
2 Sleep het paneel over een geleider om een vastmaakpositie te kiezen en laat de muisknop los.
Het paneel wordt op deze plaats vastgemaakt.
* Een aangepaste werkruimtelay-out opslaan
Klik op Instellingen > Lay-outinstellingen > Opslaan in en klik op een optie Aangepast.
* Een aangepaste werkruimtelay-out laden
Klik op Instellingen > Lay-outinstellingen > Overschakelen naar en kies Standaard of een van de aangepaste instellingen die u hebt opgeslagen.
Raadpleeg Sneltoetsen voor lay-outinstellingen voor meer informatie over sneltoetscombinaties voor iedere standaardinstelling.
U kunt de lay-outinstellingen ook wijzigen op het tabblad Indeling UI in Instellingen > Voorkeuren.
* Programmavoorkeuren instellen
Klik op Instellingen > Voorkeuren of druk op F6 om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.