De DSLR-modus Vergroten gebruiken
VideoStudio bootst de zoeker van de camera na en biedt u snel toegang tot DSLR-functies en -instellingen.
 
Onderdeel
Beschrijving
1 — Modus
Hiermee wordt informatie over de geselecteerde cameramodus weergegeven.
2 — Afbeeldingskwaliteit
Hiermee kunt u de afbeeldingsgrootte en -kwaliteit instellen.
3 — Meetmodus
Hiermee kunt u de meetmodus instellen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
4 — Witbalans
Hiermee kunt u de witbalans instellen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
5 — Focusaanduiding
Hiermee wordt informatie over de geselecteerde focusinstelling weergegeven.
6 — Focus weergeven
Hiermee worden gidsen voor de live-weergavefocus weergegeven op het scherm.
7 — Lensopening
Hiermee worden instellingen voor de lensopening van de camera weergegeven. Deze optie is uitgeschakeld als de DSLR zich in de P- of Tv-modus bevindt.
8 — Sluitersnelheid
Hiermee worden instellingen voor de sluitersnelheid van de camera weergegeven. Deze optie is uitgeschakeld als de DSLR zich in de P- of Av-modus bevindt.
9 — ISO
Hiermee kunt u de ISO-instelling aanpassen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
10 — Gidsen voor live-weergavefocus
Hiermee kunt u het focusgebied aanpassen door op de pijlen te klikken of het vak voor het focusgebied te verslepen.
11 — Ev
Hiermee kunt u de instelling voor compensatie van de belichtingswaarde kiezen.
12 — Onion skin
Hiermee kunt u de dekking van het nieuw vastgelegde beeld en van het eerder vastgelegde frame regelen door de schuifregelaar te verschuiven.
13 — Automatisch vastleggen
Hiermee wordt de functie voor automatisch vastleggen ingeschakeld.
14 — Vastlegresolutie
Hiermee kunt u de afbeeldingsresolutie instellen. U kunt kiezen uit de vooraf ingestelde opties of de instellingen op uw DSLR gebruiken.
15 — Afbeeldingsduur
Hiermee kunt u de belichtingstijd voor elke afbeelding instellen.
* De modus voor Vergroten digitale spiegelreflexcamera's gebruiken:
1 Klik in het venster Stop Motion op de knop DSLR-uitvergrotingsmodus .