DV Quick Scan gebruiken
Gebruik deze optie om op een DV-apparaat te zoeken naar scènes om te importeren. U kunt datum en tijd van uw video toevoegen.
Raadpleeg Wizard DV-naar-DVD voor meer informatie over deze functie.
* Datum en tijd van uw video toevoegen
1 Nadat de DV-band is gescand, klikt u op Volgende.
Het dialoogvenster Instellingen importeren wordt weergegeven.
2 Selecteer Invoegen in tijdlijn en kies vervolgens Videodatumgegevens toevoegen als titel.
Note: Als u de opnamedatum gedurende de hele video wilt weergeven, selecteert u de optie Gehele video. Als u de opnamedatum alleen een gedeelte van de video wilt weergeven, selecteert u Duur en geeft u het aantal seconden op.