Een menusjabloon bewerken
Als u een menusjabloon wilt bewerken, kiest u opties op het tabblad Bewerken of klikt u op menuobjecten in het voorbeeldvenster. U kunt ook nieuwe teksten, decoraties en notitiemenu's toevoegen. Aangepaste sjablonen kunt u vervolgens opslaan als nieuwe menusjablonen.
Als u met Blu-ray-disks werkt, kunt u geavanceerde menu's maken die gebruikt kunnen worden zonder het afspelen te onderbreken. Dit betekent dat kijkers door de inhoud van de disk kunnen navigeren terwijl ze de film bekijken.
* De stijl van tekst in menu's bewerken
1 Klik met de rechtermuisknop op een tekstobject in het voorbeeldvenster en selecteer Lettertype kenmerken.
2 Wijzig de tekstkenmerken in het dialoogvenster Lettertype.
Als u op Instellingen lettertype op het tabblad Bewerken klikt, wordt het dialoogvenster Lettertype ook geopend.
* Menuobjecten groter/kleiner maken, draaien en vervormen
Klik op het menuobject in het voorbeeldvenster en sleep de grepen of de knooppunten.
Als u objecten wilt herstellen naar een eerdere staat, klikt u met de rechtermuisknop in het voorbeeldvenster en selecteert u Instellen op hoek van 0 graden of Distortie object verwijderen.
* Een enkel menuobject uitlijnen
Klik op het menuobject in het voorbeeldvenster en sleep het naar de gewenste positie.
Als u de rasterlijnen als referentie wilt gebruiken tijdens het slepen van menuobjecten, klikt u met de rechtermuisknop in het voorbeeldvenster en selecteert u Rasterlijn weergeven. Als u een object tijdens het slepen automatisch wilt uitlijnen met de dichtstbijzijnde rasterlijn, selecteert u Uitlijnen op raster.
Zorg dat de objecten zich in het veilige gebied voor televisie bevinden (omgeven door een stippellijn).
* Meerdere menuobjecten uitlijnen
1 Selecteer de objecten in het voorbeeldvenster terwijl u de toets [Ctrl] ingedrukt houdt.
2 Klik met de rechtermuisknop, selecteer Uitlijnen en kies een van de volgende opties:
Links/Boven/Rechts/Onder — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) horizontaal om de linker-/boven-/rechter-/onderkant uit te lijnen met de linker-/boven-/rechter-/onderkant van het modelobject.
Verticaal centreren — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten verticaal naar het midden van het bovenste/onderste object.
Horizontaal centreren — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten horizontaal naar het midden van het meest linkse/rechtse object.
Beide centreren — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten naar het midden van het bovenste/onderste/meest links/rechtse object.
Gelijkmatig verticaal uitspreiden — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het bovenste/onderste object) verticaal en worden ze gelijkmatig verticaal verdeeld. Dit menu-item is alleen beschikbaar als er drie of meer objecten zijn geselecteerd.
Gelijkmatig horizontaal uitspreiden — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het meest linkse/rechtse object) horizontaal en worden ze gelijkmatig horizontaal verdeeld. Dit menu-item is alleen beschikbaar als er drie of meer objecten zijn geselecteerd.
Gelijke breedte/hoogte — hiermee geeft u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) dezelfde breedte/hoogte als het modelobject.
Gelijke breedte en hoogte — hiermee geeft u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) dezelfde breedte en hoogte als het modelobject.
* De Z-volgorde van menuobjecten wijzigen
Klik met de rechtermuisknop op het menuobject in het voorbeeldvenster, selecteer Uitlijnen en kies een van de volgende opties:
Vooruit halen — hiermee haalt u het geselecteerde object één laag naar voren.
Naar achteren sturen — hiermee stuurt u het geselecteerde object één laag naar achteren.
Naar voorgrond — hiermee plaatst u het geselecteerde object op de voorgrond.
Naar achterkant sturen — hiermee plaatst u het geselecteerde object in de laag net boven het achtergrondobject.
* Vormkenmerken van menuobjecten kopiëren en plakken
Klik met de rechtermuisknop op het menuobject in het voorbeeldvenster en selecteer Vormkenmerken kopiëren of Vormkenmerken plakken.
Note: Kenmerken zoals breedte, hoogte, draaihoek, vervorming, transparantie, schaduwen en hoge lichten kunt u kopiëren en plakken. Tekstgrenzen kunt u echter niet kopiëren.
* Menufilters en overgangseffecten toevoegen
1 Klik op een menuobject in het voorbeeldvenster.
2 Kies op het tabblad Bewerken de filter of de effecten die u wilt toepassen.
Bewegingspad — hiermee past u een vooraf gedefinieerd bewegingspad toe op menuobjecten zoals titels, miniatuurknoppen en navigatieknoppen.
Menu In/Menu Uit — hiermee opent u selectiefilters en overgangseffecten. Als een menusjabloon een effect Menu In heeft, is de standaardduur 20 seconden.
Sommige menusjablonen beschikken over geluidseffecten voor de overgangen Menu In en Menu Uit. U kunt deze geluidseffecten echter niet wijzigen of verwijderen.