Beweging gelijkmaken met een volgpad
Met de functie Beweging gelijkmaken kunt u automatisch de beweging van overlays en titels afstemmen op een volgpad om het effect te creëren van één element dat een ander volgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een bewegende persoon in een video identificeren door een titelnaam af te stemmen op zijn volgpad.
Dialoogvenster Beweging gelijkmaken
 
Onderdeel
Beschrijving
1 — Afspeelbesturing
Knoppen waarmee het afspelen van video wordt bestuurd.
2 — Tijdlijnbesturing
De videotijdlijn plus de zoomknoppen.
3 — Kenmerkpaneel
Hiermee worden de knoppen Positie, Grootte, Dekking, Rotatie, Schaduw, Rand, Spiegelen en Ease-in/uit gedefinieerd.
4 — Voorbeeldvenster
Hiermee wordt de huidige video die wordt afgespeeld getoond.
5 — Gelijkgemaakt object
Hiermee wordt bepaald waar het gelijkgemaakte object wordt geplaatst. Dit kan een titel of overlay zijn. Dit is uitsluitend van toepassing op Beweging gelijkmaken.
6 — Bewegingspad
Het pad van de beweging, zoals dat handmatig is ingesteld. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen.
7 — Objectvervormingsvenster
Hiermee wordt de oriëntatie van het videofragment of overlayobject bestuurd.
8 — Sleutelframebesturing
Hiermee wordt de positie/verschuiving van sleutelframes toegevoegd, verwijderd en bestuurd.
9 — Tijdcode
Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van de video gaan door de exacte tijdcode op te geven.
 
Knoppen en opties voor het gelijkmaken/aanpassen van beweging
Sleutelframe toevoegen — Hiermee wordt een sleutelframe toegevoegd.
Sleutelframe verwijderen — Hiermee wordt een sleutelframe verwijderd.
Naar het vorig sleutelframe terugkeren — Hiermee gaat u naar het vorige beschikbare sleutelframe.
Sleutelframe omkeren — Hiermee wordt het huidige sleutelframe omgekeerd.
Sleutelframe naar links verplaatsen — Hiermee wordt het huidige sleutelframe één stap naar links verplaatst.
Sleutelframe naar rechts verplaatsen — Hiermee wordt het huidige sleutelframe één stap naar rechts verplaatst.
Ga naar volgend sleutelframe — Hiermee gaat u naar het volgende beschikbare sleutelframe.
Menu Tracker — Hiermee kunt u de tracker selecteren waarmee het gelijkgemaakte object wordt gevolgd. Dit wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging gelijkmaken.
Terugzetten — Hiermee worden alle acties ongedaan gemaakt. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen.
Opslaan in — Hiermee worden de actieve paden opgeslagen naar de padbibliotheek. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen.
Annuleren — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging aanpassen/Beweging gelijkmaken gesloten en worden alle wijzigingen die zijn aangebracht in de video verwijderd.
OK — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging aanpassen/Beweging gelijkmaken gesloten en wordt het gevolgde pad bewaard als kenmerk van een videofragment.
 
Snelmenu voor gelijkmaken/aanpassen van beweging
 
Snelmenu voor gelijkmaken/aanpassen van beweging
Sleutelframe toevoegen
Voegt een sleutelframe toe
Sleutelframe verwijderen
Verwijdert een sleutelframe
Hoogte/breedte-verhouding behouden
Hiermee wordt de hoogte/breedte-verhouding gehandhaafd bij het aanpassen van de grootte van het videofragment of overlayproject.
Vervorming herstellen
Hiermee wordt de oorspronkelijke hoogte/breedte-verhouding hersteld na vervorming van het fragment of object.
Objectvervormingsvenster weergeven
Hiermee wordt het objectvervormingsvenster weergegeven of verborgen waarmee de oriëntatie van het videofragment of overlayobject wordt bestuurd.
Rasterlijnen weergeven
Hiermee wordt het venster Opties voor rasterlijnen geopend waarmee de instellingen voor rasterlijnen worden gewijzigd.
Achtergrondvideo weergeven
Hiermee worden de andere tracks op de tijdlijn weergegeven of verborgen.
Resultaat weergeven in voorbeeldvenster
Hiermee wordt de gelijktijdige weergave van bewerkingen in het voorbeeldvenster in- of uitgeschakeld.
Grootte weergave aanpassen (muiswiel)
Hiermee worden zoominstellingen gewijzigd in 100%, 50% of 33%. U kunt ook in- of uitzoomen met behulp van het muiswiel.
* Het dialoogvenster Beweging gelijkmaken openen
Klik met de rechtermuisknop op een overlayfragment op de tijdlijn en kies Beweging > Beweging gelijkmaken.
* Beweging afstemmen op een volgpad
1 Plaats een video met volgpad in de videotrack.
2 Plaats een titelfragment in de overlaytrack en pas de eigenschappen hiervan aan zodat deze zijn afgestemd op uw project.
In dit voorbeeld wordt de naam van de jongen in de video toegevoegd aan de titeltrack.
 
3 Klik met de rechtermuisknop op de titel in de titeltrack en selecteer Beweging > Beweging gelijkmaken. Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging gelijkmaken geopend.
4 Als u meer dan één tracker hebt, selecteert u de tracker die u wilt gelijkmaken.
In de voorbeeldvideo wordt Tracker 01, die het volgpad van de jongen aangeeft, geselecteerd.
5 Pas de eigenschappen van uw titel aan de vereisten van uw project aan.
Telkens als u een waarde instelt, wordt een sleutelframe toegevoegd.
In dit voorbeeld worden waarden voor Verschuiving aangepast om de ideale afstand tussen de jongen en de titel in te stellen. De waarden voor Grootte en Dekking worden eveneens aangepast om er zeker van te zijn dat de titel tegelijkertijd zichtbaar en een beetje doorzichtig is.
Note: Als u het fragment moet omdraaien en verplaatsen binnen de video, kunt u de waarden onder Verschuiving en Rotatie instellen. U hebt tevens de mogelijkheid om een schaduw en rand toe te voegen of uw beeld te spiegelen. Door op de knop Ease-in/Ease-uit / te klikken, kunt u de beweging traag laten starten of aan het einde laten vertragen. Versleep de schuifknop om de timing te besturen.
6 Speel de video af om uw animatie te testen. Klik op OK als u klaar bent.
Het resultaat van ons voorbeeldproject wordt hieronder weergegeven.
U kunt de eigenschappen van uw overlays en titels fijnafstemmen met behulp van sleutelframes, door de tracker te verslepen en door waarden aan te passen in het dialoogvenster Beweging gelijkmaken.
* De koppeling tussen overlayfragmenten en volgpaden verbreken
Klik met de rechtermuisknop op het overlayfragment en selecteer Beweging > Beweging verwijderen.