Fragmenten verplaatsen op de tijdlijn
U kunt fragmenten eenvoudig op de tijdlijn verplaatsen. U kunt een fragment bijvoorbeeld verplaatsen om dit met fragmenten op andere tracks uit te lijnen, om tussenruimten na het bijsnijden te verwijden of om het ene fragment met het andere te laten overlappen om een overgang te maken.
* Een fragment verplaatsen
1 Voer een van de volgende handelingen uit op de tijdlijn:
Een fragment verplaatsen: Klik op een fragment en sleep dit naar een nieuwe positie of naar een nieuwe track.
Een fragment een frame tegelijk verplaatsen: Klik op een fragment en druk op ALT terwijl u de rechter- of linkerpijltoets gebruikt om het fragment te verplaatsen.
Alle tussenruimten op een track verwijderen: Klik met de rechtermuisknop op de trackkop en kies in het contextmenu de optie Alle tussenruimten verwijderen.