De werkruimte van de Multicamera Editor
In de onderstaande afbeelding ziet u de belangrijkste functies van de Multicamera Editor.
* Werkbalk, weergave- en andere functies
De knoppen en functies van de werkruimte worden hieronder opgesomd.
De hoofdwerkbalk bevat de volgende knoppen en functies:
Cameranummer — hiermee kunt u het multiweergavepaneel instellen op de weergave van vier of zes camera's, afhankelijk van de versie van uw software.
Type bronsynchronisatie — hiermee kunt u de clips synchroniseren. Zie Video- en audiofragmenten synchroniseren in multicameraprojecten voor meer informatie.
Hoofdaudio — hiermee kunt u de audiobron van uw voorkeur instellen. Zie Een audiobron kiezen voor het multicameraproject voor meer informatie.
Fragment splitsen — hiermee kunt u een fragment in segmenten opsplitsen. Zie Een clip splitsen in de Multicamera Editor voor meer informatie.
Markering instellen/verwijderen — hiermee kunt u markeringen toevoegen aan de cameratracks voor bewerkingen, zoals het synchroniseren van audio.
Overgang en Duur — hiermee kunt u een overgang toepassen tussen clips op de multicameratrack en de duur voor de overgang instellen. Zie Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten voor meer informatie.
Het hoofdweergavepaneel bevat de volgende knoppen en functies:
Linksom draaien en Rechtsom draaien — hiermee kunt u clips op de cameratracks draaien voordat u ze toevoegt aan de multicameratrack of de BIB-track. NB: u kunt alleen tracks roteren die niet vergrendeld zijn.
De afspeelbalk met de knoppen Start, Vorig frame, Afspelen, Volgend frame en Einde.
Lus — hiermee kunt u de geselecteerde track voortdurend laten afspelen doordat deze bij het bereiken van het einde teruggaat naar het begin.
Volume instellen — hiermee kunt u het geluidsvolume voor het afspelen aanpassen.
Tijdcode-functie — hiermee kunt u de tijd/het frame bekijken en instellen in het hoofdweergavepaneel. Dit is het punt waarop de scrubber is/wordt ingesteld op de tijdlijn. Klik op de pijlen of klik op een van de waarden om een tijd/frame in te stellen.
De tijdlijn bevat de volgende knoppen en functies:
Bronbeheer — hiermee kunt u fragmenten toevoegen en verwijderen. Zie De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren voor meer informatie.
Audio-golfvorm weergeven/verbergen — hiermee kunt u de audiogolven weergeven voor de camera- en audiotrack.
Vergrendelen/ontgrendelen — wordt op afzonderlijke tracks weergegeven. We raden u aan tracks te vergrendelen nadat u deze hebt gesynchroniseerd.
Voor synchronisatie inschakelen/Van synchronisatie uitsluiten — hiermee kunt u bepalen welke tracks worden opgenomen in het synchronisatieproces.
Dempen/Dempen opheffen — hiermee kunt u de audio voor de geselecteerde audiotrack dempen of het dempen opheffen.
Zoomen om op tijdlijn te passen — met deze functie in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn kunt u uw project uitbreiden of comprimeren, zodat u het project als geheel op de tijdlijn kunt weergeven.
Zoomniveau (schuifregelaar) — sleep de schuifregelaar of klik op Inzoomen (plusteken) of Uitzoomen (minteken) om het zoomniveau voor uw project te wijzigen. Dit kan met name handig zijn om de afzonderlijke segmenten op de Multicamera-track te bewerken.
De volgende algemene knoppen en functies worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het toepassingsvenster:
Instellingen — hiermee krijgt u toegang tot Smart Proxy-beheer en Opslaan als. Zie Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor en Uw multicameraproject opslaan voor meer informatie.
Ongedaan maken en Opnieuw — hiermee kunt u de meeste handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in de Multicamera Editor.