Het volume van meerdere clips in balans brengen met Audio normaliseren
Met Audio normaliseren wordt het geluidsniveau van een groep geselecteerde audio- en videoclips automatisch uitgebalanceerd. Of het geluid nu nauwelijks is te horen of luid en duidelijk overkomt, dankzij Audio normaliseren beschikt u over een consistent volume voor al uw fragmenten. Het volumeniveau van de geselecteerde fragmenten wordt geanalyseerd en het volume van de fragmenten met lagere waarden wordt verhoogd, zodat dit consistent is met het fragment met het hoogste volumeniveau. Zie Het volume van een fragment wijzigen voor informatie over het handmatig aanpassen van het volume van fragmenten.
* Audio normaliseren toepassen op meerdere fragmenten met audio
1 Ga naar de werkruimte Bewerken en selecteer de audiofragmenten die u wilt uitbalanceren.
Als u meerdere fragmenten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de fragmenten klikt.
2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd fragment en kies Audio normaliseren.