De werkruimte van Painting Creator
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen en functies in het venster Painting Creator.
* De hoofdonderdelen van de werkruimte
1
Eigenschappenbalk
Hiermee kunt u de eigenschappen instellen van het geselecteerde gereedschap en de dekking van een onderliggende afbeelding besturen, en kunt u ook het doek wissen.
2
Werkbalk
Hiermee kunt u een gereedschap of weergave kiezen of de doekinstellingen bekijken.
3
Doek/voorbeeldvenster
Hier wordt het schildergebied (uw doek) weergegeven. Dit kan met of zonder een onderliggende referentieachtergrond zijn. U kunt in dit gebied tevens een voorbeeld van uw animatie bekijken.
4
Galerij
Bevat de miniaturen van de animaties en stilstaande afbeeldingen die u hebt gemaakt.
 
* Gereedschappen en besturingselementen van Painting Creator
 
Gereedschap Penseel: Hiermee kunt u penseelstreken op het doek toepassen. Kies het gewenste penseel in de penseelkiezer op de eigenschappenbalk.
Het gereedschap Pipet: Hiermee kunt u een kleur op het doek kiezen.
Gereedschap Wisser: Hiermee kunt u penseelstreken op het doek wissen.
De knoppen Inzoomen en Uitzoomen: Hiermee kunt u in- of uitzoomen op het doek of het voorbeeldvenster.
Ware grootte: Hiermee kunt u het doek/voorbeeldvenster instellen op 100% (ware grootte) op basis van de projectafmetingen.
Passend in venster: Hiermee stelt u het zoomniveau voor het doek in, zodat het volledige doek in het voorbeeldvenster wordt weergegeven.
Achtergrondafbeelding: Hiermee krijgt u toegang tot de opties voor de achtergrond, waaronder een referentieafbeelding of een effen kleur. Zie Een achtergrond kiezen voor meer informatie.
Knoppen Animatiemodus en Stilstaande modus: Hiermee kunt u kiezen uit het vastleggen van een animatie of een stilstaande afbeelding. Zie Wisselen tussen Painting Creator-modi voor meer informatie.
De knop Voorkeuren: Hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren.
Penseelkiezer: Wanneer u het gereedschap Penseel hebt geselecteerd, kunt u op de knop Penseelkiezer klikken om een penseelcategorie te kiezen. Vervolgens kunt u een specifieke penseelpunt selecteren.
Penseel opnieuw instellen: Hiermee kunt u de instellingen van de eigenschappenbalk in één klik opnieuw op de standaardwaarden instellen.
Textuur: Hiermee kunt u een textuur selecteren en toepassen op uw penseelpunten.
Kleurenkiezer: Klik hierop om de penseelkleur in te stellen. U kunt uit drie modi kiezen: Stalen, HSL-map en Schuifregelaars (hiermee kunt u specifieke kleurwaarden invoeren, zoals RGB-waarden).
Vrije hand streken: Hiermee kunt u uit de vrije hand tekenen of schilderen door over het doek te slepen.
Rechte lijnen: Hiermee kunt u rechte lijnen schilderen of tekenen door te klikken om een beginpunt en een eindpunt voor een lijn in te stellen.
De knoppen Ongedaan maken en Opnieuw: Hiermee kunt u penseelstreken die u op het doek hebt toegepast ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Grootte
Grootte: Hiermee kunt u de penseelgrootte als geheel aanpassen.
Dekking
Dekking: Hiermee kunt u een transparantieniveau instellen voor de penseelstreken.
Rotatie
Rotatie: Hiermee wordt de rotatie (in graden) toegepast op een niet-cirkelvormige penseelpunt. *Deze instelling is alleen voor bepaalde soorten penselen beschikbaar.
Stap
Stap: Hiermee bepaalt u het interval tussen de penseelklodders wanneer u over het doek sleept. Hoe kleiner de stapwaarde, hoe vloeiender, minder onderbroken het resultaat. Hogere stapwaarden leiden tot meer ruimte tussen de penseelklodders. *Deze instelling is alleen voor bepaalde soorten penselen beschikbaar.
Punt laden
Punt laden: Hiermee simuleert u hoeveel 'verf' zich op het penseel bevindt. Op een leeg gedeelte van het doek leiden lagere waarden tot korte penseelstreken; hogere waarden leiden tot langere penseelstreken.
*Deze instelling is alleen voor bepaalde soorten penselen beschikbaar.
Achtergronddekking
Achtergronddekking: Hiermee kunt u de dekking instellen van de achtergrond in het voorbeeldvenster. De achtergrond wordt niet in de definitieve animatie of afbeelding opgenomen, maar wordt alleen ter referentie gebruikt.
Wissen: Hiermee kunt u het doek/voorbeeldvenster wissen en alle penseelstreken verwijderen.
Opnemen starten, Opname stoppen, Momentopname: Hiermee kunt u het opnemen van uw penseelstreken als een animatie starten en stoppen (in de modus Animatie). Nadat u het opnemen hebt gestopt, wordt de animatie toegevoegd aan de Galerij en wordt het doek gewist.
In de modus Stilstaand wordt de knop Momentopname weergegeven, zodat u een PNG-afbeelding van het doek kunt vastleggen.
Miniaturen voor animaties en stilstaande afbeeldingen worden aan de Galerij toegevoegd.
Verwijderen uit Galerij: Hiermee wordt de animatie of afbeelding verwijderd die momenteel in de Galerij is geselecteerd.
Duur: Hiermee kunt u de duur van de geselecteerde animatie in de Galerij wijzigen.
De knoppen Afspelen en Stoppen: Elke animatieminiatuur in de Galerij heeft een knop Afspelen/Stoppen waarmee u een voorbeeld kunt weergeven van de geselecteerde animatie.
De knop OK: Hiermee wordt Painting Creator afgesloten en worden de geselecteerde galerijbestanden als animatie (.uvp-indeling) of afbeelding (.png-indeling) ingevoegd in de bibliotheek van VideoStudio
Sluiten: Hiermee wordt het venster van Painting Creator gesloten zonder dat de bestanden worden geëxporteerd naar de bibliotheek van VideoStudio