De Padbibliotheek gebruiken
U kunt bewegingsgedrag toevoegen aan een fragment in de hoofdvideotrack of in de overlaytrack door een vooraf ingesteld pad vanuit de Padbibliotheek te verslepen naar het fragment op de tijdlijn.
* Een pad uit de bibliotheek gebruiken
Klik in de bibliotheek op de knop van de categorie Bewegingspaden, kies Basis of Aangepast in de lijst van Galerij en sleep een miniatuur voor het pad op een fragment in de tijdlijn.
Als u het pad wilt aanpassen, klikt u met de rechtermuisknop op het fragment in de tijdlijn en kiest u Beweging > Beweging aanpassen.
* Een pad uit een fragment verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op het fragment in de tijdlijn en kies Beweging > Beweging verwijderen.
* Volgpaden opslaan in het dialoogvenster Beweging volgen
1 Selecteer de naam van een volgpad en klik op de knop Opslaan in Padbibliotheek .
Het dialoogvenster Opslaan in Padbibliotheek wordt geopend.
2 Selecteer de locatie van de map voor het pad.
3 Klik op OK.
Selecteer Alle zichtbare paden exporteren om alle zichtbare volgpaden op te slaan. Alle opgeslagen volgpaden worden geconverteerd naar generieke bewegingspaden zonder de snelheids- en tijdeigenschappen die er eerder aan waren gekoppeld.
* Paden importeren in de Padbibliotheek
1 Klik op de knop Pad importeren .
2 Blader naar het padbestand en klik op Openen.
* Paden exporteren vanuit de Padbibliotheek
1 Klik op de knop Pad exporteren . Het dialoogvenster Pad exporteren wordt geopend.
2 Klik op de knop Bladeren om het padbestand te selecteren.
3 Geef een naam voor de padmap op.
4 Klik op OK.
Als u een project exporteert met Smart Package, wordt volginformatie in het project eveneens geëxporteerd en wordt de overeenkomstige padmap automatisch gegenereerd in de computer waarin het slimme pakket is geopend.
* De Padbibliotheek opnieuw instellen
Klik op Instellingen > Bibliotheekbeheer > Bibliotheek opnieuw instellen.