Het Spelerpaneel gebruiken
Het Spelerpaneel bestaat uit het voorbeeldvenster en het navigatiegedeelte, en bevat knoppen voor afspelen en het nauwkeurig bijsnijden van fragmenten. Met behulp van de knoppen kunt u door een geselecteerd fragment of door uw project navigeren. Met de Bijsnijdmarkeringen en de Schuiver kunt u uw fragmenten bewerken. In de werkruimte Vastleggen fungeert dit paneel tevens als apparaatbediening voor de DV- of HDV-camcorder.
Het Spelerpaneel bestaat uit het 1. Voorbeeldvenster en het 2. Navigatiegedeelte.
Het voorbeeldvenster in het paneel Speler is een locatie waarop u uw project kunt bewerken. Het type bewerkingen hangt af van de content en van het gereedschap dat u selecteert.
Slimme hulplijnen
Slimme hulplijnen zijn uitlijningslijnen die automatisch worden weergegeven wanneer u objecten selecteert en verplaatst in het voorbeeldvenster. Als u bijvoorbeeld tekst in het voorbeeldvenster verplaatst, kunt u met behulp van slimme hulplijnen de rand of het midden van het project aanduiden, of elementen ten opzichte van andere objecten uitlijnen.
Slimme hulplijnen worden weergegeven als rode streepjeslijnen voor het uitlijnen voor het geselecteerde object in het voorbeeldvenster.
Het navigatiegedeelte
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies die beschikbaar zijn in het navigatiegedeelte.
 
 
Onderdeel
Beschrijving
Schuiver
Hiermee kunt u door het project of fragment bladeren.
Snijmarkeringen
Hiermee kunt u de schuivers verslepen om een voorbeeldbereik in het project te selecteren of een fragment bij te snijden.
Project-/fragmentmodus
Toont een voorbeeld van het volledige project of van een geselecteerd fragment.
Afspelen
Hiermee kunt u het huidige project of een geselecteerd fragment afspelen, pauzeren of hervatten.
Home
Hiermee keert u terug naar het startsegment of de startmarkering.
Vorige
Hiermee gaat u naar het vorige frame.
Volgende
Hiermee gaat u naar het volgende frame.
End
Hiermee gaat u naar het eindsegment of de eindmarkering.
Herhalen
Hiermee kunt u het afspelen herhalen.
Systeemvolume
Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers op uw computer regelen door de schuifregelaar te verslepen.
Vervolgkeuzelijst HD-voorbeeld en 360-voorbeeld
Hiermee kunt u een voorbeeld weergeven van fragmenten of projecten in High Definition (HD) of 360 graden (360).
Hoogte-/breedteverhouding van project wijzigen
Hiermee kunt u de hoogte-breedteverhouding wijzigen (de projectinstellingen worden bijgewerkt).
Formaat wijzigen/bijsnijden
Hiermee krijgt u toegang tot de modus Bijsnijden en de Vergroten/verkleinen (formaat wijzigen of vervormen).
Tijdcode
 
Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van uw project of een geselecteerd fragment gaan door de exacte tijdcode op te geven.
Voorbeeldvenster vergroten
Hiermee kunt u het formaat van het voorbeeldvenster vergroten.
Fragment splitsen
Hiermee kunt u het geselecteerd fragment splitsen. Plaats de Schuiver waar u het fragment wilt splitsen en klik op deze knop.
Inschakelingsmarkering en Uitschakelingsmarkering
Hiermee kunt u een voorbeeldbereik voor het project instellen of start- en eindpunten voor het bijsnijden van een fragment instellen.
De knop Afspelen in het navigatiegebied dient twee doelen: het weergaven van het project als geheel of van een geselecteerd fragment.
* Een voorbeeld van projecten of fragmenten bekijken
Klik op Project of Fragment en klik vervolgens op Afspelen.
Terwijl u aan het project werkt, wilt u waarschijnlijk regelmatig een voorbeeld van uw werk bekijken om te zien hoe het project vordert. Direct afspelen biedt u de mogelijkheid om snel een voorbeeld van de wijzigingen in uw project te bekijken. De afspeelkwaliteit is afhankelijk van de bronnen op uw computer.
U kunt ervoor kiezen om slechts een deel van uw project af te spelen. Het geselecteerde bereik van frames voor het voorbeeld wordt het voorbeeldbereik genoemd. Dit bereik wordt met een rode balk aangegeven in het paneel met de liniaal.
* Alleen het bijgesneden bereik afspelen
1 Gebruik de Bijsnijdmarkeringen of de knoppen voor In- of uitschakelingsmarkering om het voorbeeldbereik te selecteren.
2 Selecteer wat u wilt weergeven (Project of Fragment) en klik op Afspelen om een voorbeeld van het geselecteerde bereik te bekijken. Als u het volledige fragment wilt afspelen, houdt u [Shift] ingedrukt en klikt u op Afspelen.