Filters verwijderen
U kunt een of meer filters uit een fragment verwijderen door het filter te verwijderen uit de lijst met filters van het fragment. Wanneer u een filter uit een fragment verwijdert, gaan de aanpassingen die u mogelijk aan het filter hebt gedaan verloren, tenzij u de instellingen hebt opgeslagen in de categorie Mijn favorieten in de bibliotheek Filters.
* Een filter uit een fragment verwijderen
1 Dubbelklik op een fragment op de tijdlijn en klik in het deelvenster Opties op het tabblad Effect.
2 Klik op de naam van het filter dat u wilt verwijderen in de lijst met filters.
3 Klik aan de rechterzijde van de filterlijst op de knop Filter verwijderen .