De naam van tracks wijzigen
U kunt de naam van een track wijzigen in een naam die duidelijker is en waarmee u projecten beter kunt organiseren.
* De naam van een track wijzigen
1 Klik op de tijdlijn op de naam van de track die in de trackkop wordt weergegeven.
2 Wanneer de tekstinvoercursor wordt weergegeven, typt u een nieuwe naam voor de track.