Mediafragmenten vervangen
Mediafragmenten op de tijdlijn kunnen op hun huidige positie worden vervangen. Wanneer u een fragment vervangt, worden de kenmerken van het oorspronkelijke fragment toegepast op het nieuwe fragment.
* Een fragment vervangen
1 Klik in de tijdlijn met de rechtermuisknop op de fragmenten die u wilt vervangen.
2 Selecteer Fragment vervangen in het vervolgmenu (klikken met de rechtermuisknop).
Het dialoogvenster Fragment vervangen/opnieuw koppelen wordt weergegeven
3 Blader naar de vervangende mediafragmenten en klik op Openen.
Het fragment op de tijdlijn wordt automatisch vervangen.
De duur van het vervangingsfragment moet gelijk of groter zijn dan de duur van het oorspronkelijke fragment.
Houd de [Shift]-toets ingedrukt en klik op verschillende fragmenten om twee of meerdere fragmenten op de tijdlijn te selecteren en herhaal het proces om meerdere fragmenten te vervangen. Het aantal vervangingsfragmenten moet overeenkomen met het aantal fragmenten dat u op de tijdlijn hebt geselecteerd.
U kunt een videofragment ook van de bibliotheek naar de tijdlijn verslepen en de [Ctrl]-toets ingedrukt houden om automatisch uit te lijnen op het te vervangen fragment.