Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen
U kunt het formaat van een foto of video wijzigen, of deze schalen, zodat u de achtergrond kunt zien of om een beeld-in-beeld-effect te bereiken. U kunt een video of foto ook vervormen. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde mate aan perspectief toevoegen via het schuintrekken.
In de modus Vergroten/verkleinen kunt u het formaat van een video wijzigen door een oranje knooppunt te verslepen. Sleep de groene knooppunten om de afbeelding te vervormen. U kunt bijvoorbeeld vervorming gebruiken om een bepaalde mate aan perspectief te creëren.
* Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen
1 Klik op de tijdlijn op een video of een foto.
2 Klik in het paneel Speler op de vervolgkeuzelijst Formaat wijzigen/Bijsnijden en kies het gereedschap Vergroten/verkleinen .
3 Voer in het voorbeeldvenster een van de volgende handelingen uit:
Formaat wijzigen/schalen: Sleep de oranje formaatgrepen op de hoeken van de formaatrechthoek om het formaat aan te passen. Als u de foto of video wilt inkrimpen of uitrekken, sleept u een oranje knooppunt aan de zijkant.
Vervormen: Sleep een oranje knooppunt aan de zijkant om de video of foto in te krimpen of uit te rekken of sleep een groen knooppunt om de video of foto schuin te trekken.