Een project op disk branden
* Uw project op een schijf branden
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Disk
2 Kies een van de volgende uitvoeropties:
Dvd
AVCHD
Blu-ray
SD-kaart
Er verschijnt een nieuw venster waarin u de schijfuitvoer kunt maken.
 
Onderdeel
Beschrijving
1 — Jogschuif
Hiermee kunt u snel naar specifieke scènes springen.
2 — In-/uitschakelingsmarkering
Hiermee kunt u een voorbeeldbereik voor het project instellen of start- en eindpunten voor het bijsnijden van een fragment instellen.
3 — Instellingen en opties
Hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren en de optie Disksjablonen beheren.
4 — Projectinstellingen
Hiermee kunt u instellen hoe uw film wordt gerenderd wanneer u een voorbeeld van de film bekijkt.
5 — Weergave beeldverhouding wijzigen
Hiermee kunt u een beeldverhouding (ook wel hoogte/breedte-verhouding) instellen. U kunt kiezen uit 4:3 en 16:9.
6 — Navigatiepaneel
Hier vindt u knoppen voor afspelen.
7 — Knop Sluiten
Hiermee kunt u het dialoogvenster Disk maken afsluiten en opent u het dialoogvenster Opslaan als.
8 — Lijst van mediafragmenten
Hier worden toegevoegde mediafragmenten weergegeven in een lijst met miniaturen.
Zelfs als u uw VideoStudio Pro-project niet hebt opgeslagen als een *.vsp-bestand, kan het in het dialoogvenster Disk maken worden ingevoerd om te branden.
Geïmporteerde video's worden automatisch aangepast aan de juiste breedte-/hoogteverhouding (zoals opgegeven in het dialoogvenster Schijfsjablonen beheren) en worden in letter- of pillarbox-formaat opgenomen voor de juiste breedte-/hoogteverhouding.
* Een project voor diskuitvoer opslaan
1 Klik in het venster voor diskuitvoer op de knop Sluiten.
Het venster Opslaan als wordt geopend.
2 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
3 Selecteer een bestandslocatie in de vervolgkeuzelijst Opslaan in.
4 Selecteer een bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst Opslaan als.
U kunt bestandsformaten selecteren die compatibel zijn met eerdere versies van VideoStudio.
5 Klik op Opslaan.
Note: Er wordt een vinkje weergegeven op de knop voor de diskindeling als het project is opgeslagen. Klik op de knop voor diskindeling die u eerder hebt geselecteerd om verder te gaan met het uitvoerproces. U kunt het project ook in een later stadium nog bewerken als u dat wilt. Klik op Bestand > Project openen en selecteer het opgeslagen VideoStudio Pro-projectbestand (*.vsp).