Een track opslaan als alfakanaalvideo
Alfakanaalvideo's ondersteunen transparantie. Daardoor kunt u logo's met animatie, graphics voor onderin het scherm en andere objecten en animaties als videobestand opslaan dat u kunt delen en opnieuw gebruiken als overlay in andere videoprojecten. Als u bijvoorbeeld een serie video's maakt, kunt u aan het begin van elke video een overlay plaatsen met een geanimeerde titel die u of uw bedrijf aanduidt als de maker van de serie.
* Een track als alfakanaalvideo exporteren
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Computer .
2 Klik op MOV.
3 Kies in de vervolgkeuzelijst Profiel een van de profielen voor Alfakanaalvideo.
4 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
5 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
6 U kunt de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
Versnelling hardware-encoder inschakelen — Hiermee kunt u de verwerking versnellen doordat de beschikbare hardware wordt geoptimaliseerd. Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Type (zie overige instellingen in Voorkeuren > Prestaties > Hardwareversnelling).
7 Kies de track die u wilt exporteren in de vervolgkeuzelijst Track exporteren.
8 Klik op Starten.
In de geëxporteerde video blijven transparante gebieden behouden.