Overgangen opslaan en verwijderen
U kunt uw favoriete overgangen uit verschillende categorieën verzamelen en in de map Favorieten opslaan. Op deze manier kunt u de overgangen die u het vaakst gebruikt, gemakkelijk terugvinden. U kunt ook de overgangen die u niet gebruikt, verwijderen.
* Een overgang opslaan in Favorieten
1 Selecteer de miniatuur van de overgang.
2 Klik op de knop Aan Favorieten toevoegen om de overgang toe te voegen aan de bibliotheeklijst met favorieten.
* Een overgang verwijderen uit een project
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op de overgang die u wilt verwijderen en druk op [Delete].
Klik met de rechtermuisknop op de overgang en selecteer Verwijderen.
Versleep het overgangseffect om de twee fragmenten te scheiden.