Het multicameraproject opslaan en exporteren
Wanneer u klaar bent met het samenstellen van een multicameraproject, kunt u het opslaan, zodat u het kunt bewerken, exporteren en delen vanuit VideoStudio.
Note: Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de Multicamera Editor afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in VideoStudio, worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de Multicamera Editor. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.
* Uw multicameraproject opslaan
Klik op de knop OK onder in het venster om uw project met de huidige naam op te slaan (die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster). Hiermee wordt de Multicamera Editor tevens afgesloten.
Als u de naam van het project wilt wijzigen, klikt u voor het afsluiten op de knop Instellingen , kiest u Opslaan als en typt u een naam in het vak Projectnaam.
Uw multicameraproject wordt in de VideoStudio-bibliotheek weergegeven.
Als u het multicameraproject (.vsp) wilt openen in VideoStudio, sleept u het multicameraproject uit de werkruimte Bewerken van de bibliotheek naar de tijdlijn. Het project wordt standaard als samengestelde clip weergegeven. Als u het fragment wilt uitbreiden zodat u met afzonderlijke tracks kunt werken, houdt u de Shift-toets ingedrukt wanneer u het project uit de bibliotheek sleept en neerzet op de tijdlijn.