HTML5 videobestanden opslaan
Als u aan het begin van uw project de optie Bestand > Nieuw HTML5-project hebt geselecteerd, wordt de uitvoeroptie HTML5-bestanden weergegeven in de werkruimte Delen.
HTML5-projecten kunnen hyperlinks en hoofdstukken bevatten. Dit specifieke videoformaat is compatibel met browsers, waaronder de meest actuele browsers en Safari, die de HTML5-technologie ondersteunen die wordt gebruikt door bijvoorbeeld de iPhone, de iPad en de iPod touch.
U kunt uw HTML5-videoprojecten rechtstreeks opslaan in cloudgebaseerde opslagservices, zoals Dropbox en Google Drive. Raadpleeg de Help van Dropbox of Google Drive voor meer informatie over delen vanuit deze cloudgebaseerde services.
Raadpleeg het gedeelte "Nieuwe projecten maken" op pagina 11 voor meer informatie over het starten van een HTML5-project.
Een HTML5-project opslaan als een bewerkbaar VideoStudio-project
Als u een project in een later stadium moet bewerken en moet uitvoeren naar andere bestandsformaten dan HTML5, kunt u een kopie van het project opslaan in het native formaat van Corel VideoStudio Pro (*.vsp).
* Een HTML5-videomap maken
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop HTML5-bestand .
2 U kunt een of meer van de volgende instellingen wijzigen:
WebM — Schakel in het gedeelte Videoformaat het selectievakje voor het formaat WebM in als u dit bestandsformaat wilt gebruiken. (Aanbevolen)
Afmetingen — Selecteer de gewenste schermresolutie en de hoogte-breedteverhouding in de vervolgkeuzelijst.
Audio en achtergrondvideo vlak maken — Schakel in het gedeelte Afmetingen dit selectievakje in als u niet zeker weet of uw browser meer dan één video- of audiotrack kan ondersteunen. (Aanbevolen)
3 Geef een naam op in het vak Naam projectmap.
4 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u de map wilt opslaan.
Als u deze wilt opslaan in een cloudgebaseerde opslagservice, bladert u naar de lokale map van de gewenste service.
5 U kunt elk van de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Dit kan de rendertijd aanzienlijk verkorten, maar deze functie is helaas niet beschikbaar voor WebM-uitvoer.
6 Klik op Starten.
U kunt de video weergeven vanuit uw uitvoermap door het bestand Index.html te openen in uw browser.
Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op [Esc].
Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:
Klik op de knop Pauze/Afspelen op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
Klik op de afspeelknop om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.
 
De render-voortgangsbalk
* Een HTML5-project opslaan als Corel VideoStudio Pro-project (VSP)
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop VideoStudio-project .
2 Geef in het vak Onderwerp de onderwerpsgegevens op.
3 Geef in het vak Beschrijving een beschrijving op voor het project.
4 Selecteer een VSP-versie in de vervolgkeuzelijst Bestandsformaat.
5 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
6 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het project wilt opslaan.
7 Klik op Starten.