Projecten opslaan
U kunt projecten opslaan en deze in een later stadium bewerken of voltooien. Om te voorkomen dat u werk verliest, kunt u instellen dat het project met regelmatige tussenpozen automatisch wordt opgeslagen.
* uw project opslaan
Klik op Bestand > Opslaan [Ctrl + S].
Note: VideoStudio-projectbestanden worden opgeslagen in de bestandsindeling *.vsp. HTML5-videoprojecten worden opgeslagen in de bestandsindeling *.vsh.
* Uw werk automatisch opslaan
1 Klik op Instellingen > Voorkeuren en klik op het tabblad Algemeen.
2 Selecteer Project automatisch opslaan elke: en geef de intervallen voor de opslagmomenten aan.
Note: Deze instelling is standaard ingesteld op 10 minuten.
Sla uw project regelmatig op om te voorkomen dat uw werk verloren gaat.