Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer (FastFlick)
FastFlick biedt u de mogelijkheid om uw filmproject op te slaan in videobestandsformaten die kunnen worden afgespeeld op computers.
* Een videobestand maken voor afspelen op de computer
1 Klik op het tabblad Opslaan en delen op de knop Computer .
2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
AVI
MPEG-2
AVC/H.264
MPEG-4
WMV
3 Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Profiel.
4 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
5 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
6 Klik op Film opslaan.