Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer
VideoStudio biedt u de mogelijkheid om uw filmproject op te slaan in videobestandsformaten die kunnen worden afgespeeld op computers.
Voordat u uw volledige project in een filmbestand rendert, moet u het opslaan als een VideoStudio-projectbestand (*.vsp) door te klikken op Bestand > Opslaan of Opslaan als. Hiermee kunt u op elk gewenst moment terugkeren naar het project om het bij te werken.
* Een videobestand maken voor afspelen op de computer
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Computer .
 
2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
AVI
MPEG-2
AVC/H.264
MPEG-4
WMV
MOV
Audio
Aangepast
Als u de projectinstellingen wilt gebruiken voor het videobestand, schakelt u het selectievakje Zelfde als projectinstellingen boven de knoppen in.
3 Selecteer vervolgens de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Profiel of Formaat.
Als u een aangepast profiel wilt maken, klikt u op de knop Aangepast profiel maken . Zie Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen voor meer informatie.
4 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
5 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
6 U kunt de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
7 Klik op Starten.
Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op [Esc].
Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:
Klik op de knop Pauze/Afspelen op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
Klik op de afspeelknop om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.
 
De render-voortgangsbalk