Opslaan als videobestanden voor afspelen op mobiele apparaten
U kunt uw filmproject opslaan in bestandsformaten die u kunt afspelen op verschillende mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en gameconsoles. VideoStudio bevat verschillende profielen waarmee u uw video kunt optimaliseren voor specifieke apparaten.
* Een videobestand maken voor afspelen op een draagbaar apparaat of camcorder
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Apparaat .
 
2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
DV — Hiermee kunt u uw project converteren naar een videobestand dat compatibel is met DV en dat opnieuw kan worden opgeslagen op een DV-camcorder. Sluit uw camcorder aan op uw computer, schakel de camcorder in en stel deze in op de modus Afspelen/Bewerken. Raadpleeg de handleiding van de camcorder voor specifieke instructies.
HDV — Hiermee kunt u uw project converteren naar een videobestand dat compatibel is met HDV en dat opnieuw kan worden opgeslagen op een HDV-camcorder. Sluit uw camcorder aan op uw computer, schakel de camcorder in en stel deze in op de modus Afspelen/Bewerken. Raadpleeg de handleiding van de camcorder voor specifieke instructies.
Mobiel toestel — Hiermee kunt u een MPEG-4 AVC-bestand in HD-kwaliteit maken dat compatibel is met de meeste tablets en smartphones, waaronder de iPad, de iPhone en Android-apparaten.
Spelconsole Maak MPEG-4 AVC-videobestanden die compatibel zijn met PSP-apparaten.
3 Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Profiel.
4 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
5 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
6 U kunt de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
7 Klik op Starten.
Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op [Esc].
U kunt het bestand ook weer opslaan op een DV-camcorder via de werkruimte Bewerken. Klik met de rechtermuisknop op een videofragment in de Bibliotheek en selecteer DV opnemen.