De duur van de film instellen (FastFlick)
U kunt de relatie tussen de duur van uw project en de muziek zelf instellen.
* De duur van de film instellen
1 Klik op het tabblad Uw media toevoegen op de knop Opties .
2 Selecteer bij Duur film een van de volgende opties:
Muziek aanpassen aan duur van film — het muziekfragment speelt automatisch tot het einde van de film.
Film aan duur van muziek aanpassen — het filmfragment speelt automatisch tot de muziek eindigt.