De voorkeuren voor Painting Creator instellen
U kunt de voorkeuren voor Painting Creator wijzigen. De Voorkeuren omvatten standaardinstellingen voor de duur van de animatie, de achtergrondkleur, de achtergrondafbeelding, de projectgrootte en meer.
* De standaardinstellingen van Voorkeuren wijzigen
1 Klik op de werkbalk van het venster Painting Creator op de knop Voorkeuren
2 Wijzig een of meer van de volgende instellingen:
Standaardduur — Hiermee kunt u de standaardduur instellen van de animaties die u opneemt (in seconden).
Standaard achtergrondkleur — Klik op de kleurkiezer om een nieuwe standaardkleur te kiezen.
Referentieafbeelding instellen als achtergrondafbeelding — Hiermee wordt de afbeelding op de tijdlijn of de aangepaste afbeelding als achtergrond weergegeven. Als deze optie niet wordt ingeschakeld, wordt alleen de achtergrondkleur weergegeven.
Laagmodus inschakelen — Als u deze optie inschakelt, worden penseelstreken met een transparante achtergrond opgeslagen. Als u de optie uitschakelt, wordt het doek (inclusief de optionele referentieafbeelding) met de penseelstreken opgeslagen.
Automatisch schermvullend maken inschakelen — Hiermee wordt het volledige doek weergegeven wanneer u het venster van Painting Creator opent.
Projectgrootte — Hiermee kunt u de afmetingen van het schilderij (in pixels) wijzigen.