Projecteigenschappen instellen
Projecteigenschappen dienen als sjabloon voor uw filmprojecten. De projectinstellingen in het dialoogvenster Projecteigenschappen bepalen het uiterlijk en de kwaliteit van een project wanneer een voorbeeld op het scherm wordt weergegeven.
De projecteigenschappen zijn gebaseerd op een profiel. U kunt een bestaand profiel gebruiken, maar u kunt ook een aangepast profiel maken. Raadpleeg Aangepaste profielen maken voor meer informatie over aangepaste profielen.
* Projecteigenschappen wijzigen
1 Klik op Instellingen > Projecteigenschappen.
2 Kies de juiste instellingsopties in het dialoogvenster Projecteigenschappen.
3 Klik op OK.
Als u de projectinstellingen aanpast, kunt u het beste instellingen opgeven die overeenkomen met de kenmerken van het videomateriaal dat u wilt vastleggen. Zo voorkomt u dat videobeelden worden vervormd of dat frames gaan verspringen. Het kan echter voorkomen dat projecten die veel bestanden met hoge resolutie bevatten minder goed worden weergegeven, afhankelijk van de systeemspecificaties.