Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring
De bedoeling van de functie Smart Proxy is om een soepelere ervaring bij het bewerken en bekijken van een voorbeeld te bieden als u werkt met grote videobestanden in hoge resolutie.
Met Smart Proxy worden werkexemplaren in een lagere resolutie gemaakt van grotere bronbestanden. Deze kleinere bestanden worden 'proxybestanden' genoemd. Als u met proxybestanden werkt, versnelt u het bewerken van projecten in hoge resolutie (bijvoorbeeld projecten met HDV- en AVCHD-bronbestanden).
Proxybestanden zijn bronafhankelijk in plaats van projectafhankelijk. Met andere woorden: proxybestanden kunnen tussen verschillende projecten worden gedeeld.
Wanneer u een videoproject rendert, worden de oorspronkelijke bronbestanden in hoge kwaliteit gebruikt.
U kunt Smart Proxy-beheer gebruiken om Smart Proxy in of uit te schakelen, om de drempel voor de standaardresolutie te wijzigen waarbij Smart Proxy wordt ingeschakeld en om toegang te krijgen tot Bestandsbeheer Smart Proxy en Wachtrijbeheer Smart Proxy om nu en in de toekomst proxybestanden te beheren.
Smart Proxy kunt u instellen en aanpassen in de VideoStudio-werkruimten of in de Multicamera Editor.
* Smart Proxy in- of uitschakelen
Klik op het menu of de knop (Multicamera Editor) Instellingen > Smart Proxy-beheer > Smart Proxy inschakelen.
Note: De functie Smart Proxy is standaard ingeschakeld als de hardware van de computer deze functie ondersteunt.
* De resolutiedrempel en locatie voor Smart Proxy-bestanden instellen
1 Selecteer Instellingen > Smart Proxy-beheer > Instellingen.
2 Stel in het dialoogvenster Smart Proxy een resolutiedrempel in voor het maken van proxybestanden en kies een proxymap.
* Proxybestanden beheren
1 Selecteer Instellingen > Smart Proxy-beheer en kies een van de volgende opties:
Bestandsbeheer Smart Proxy — Hiermee worden de bron- en proxybestanden weergegeven. U kunt deze beheerfunctie gebruiken om proxy's te verwijderen die u niet meer nodig hebt.
Wachtrijbeheer Smart Proxy — Hiermee worden bronbestanden weergegeven waarvoor proxybestanden worden gegenereerd (op basis van de huidige instellingen).