Geluidsmix gebruiken
De volumeregeling van uw fragmenten vormt de sleutel voor het maken van een goede mix van gesproken tekst, achtergrondmuziek en de bestaande audio van uw videofragmenten.
* De verschillende geluidstracks in uw project samenvoegen
Klik op de knop Geluidsmix op de werkbalk.
Note: Als de optie Audiotype is ingesteld op 3/2 in Projecteigenschappen Audio-instellingen, wordt de functie Surround Sound Mixer weergegeven. Als Audiotype is ingesteld op 2/0-stereomodus, wordt de functie voor 2-kanaalsmixer weergegeven. U kunt de instellingen controleren. Ga daarvoor naar Instellingen > Projecteigenschappen, klik op Bewerken in het dialoogvenster Projecteigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Compressie in het dialoogvenster Profielopties wijzigen.
Voor meer informatie over het gebruik van de Surround Sound Mixer gaat u naar De Surround Sound-mixer gebruiken.
Voor meer informatie over het gebruik van de 2-kanaalsmixer gaat u naar Stereokanalen aanpassen.