Splitsen op scène gebruiken
Met de functie Splitsen op scène in de werkruimte Bewerken kunt u verschillende scènes in een videobestand detecteren en deze automatisch opsplitsen in meerdere fragmentbestanden.
De wijze waarop VideoStudio scènes detecteert, is afhankelijk van het type videobestand. In een vastgelegd DV AVI-bestand kunnen scènes op twee manieren worden gedetecteerd:
Met DV opnametijd scannen worden scènes gedetecteerd op basis van opnamedatum en -tijd.
Met Frame-inhoud worden wijzigingen in de inhoud gedetecteerd, zoals bewegingsveranderingen, verschuiven van de camera, helderheidsveranderingen, enzovoort. Vervolgens worden de fragmenten opgesplitst in afzonderlijke videobestanden.
In een MPEG-1- of MPEG-2-bestand kunnen scènes alleen gedetecteerd worden op basis van wijzigingen in de inhoud (Frame-inhoud).
* Splitsen op scène gebruiken voor een DV AVI- of MPEG-bestand
1 Ga naar de werkruimte Bewerken en selecteer een vastgelegd DV AVI-bestand of MPEG-bestand op de tijdlijn.
2 Klik in het paneel Opties op het tabblad Bewerken en klik op de knop Splitsen op scène . Het dialoogvenster Scènes wordt geopend.
3 Kies de gewenste scanmethode (DV opnametijd scannen of Frame-inhoud).
4 Klik op Opties. Versleep in het dialoogvenster Gevoeligheid bij scannen scènes de schuifknop om het gevoeligheidsniveau in te stellen. Een hogere waarde betekent grotere nauwkeurigheid bij de scènedetectie.
5 Klik op OK.
6 Klik op Scannen. VideoStudio scant vervolgens het videobestand en geeft een lijst weer met alle gedetecteerde scènes.
U kunt een aantal van de gedetecteerde scènes samenvoegen in één fragment. Selecteer hiervoor alle scènes die u wilt samenvoegen en klik op Samenvoegen. Het plusteken (+) en een getal geven aan hoeveel scènes worden samengevoegd in het betreffende fragment. Klik op Splitsen om samenvoegacties die u hebt uitgevoerd, ongedaan te maken.
7 Klik op OK om de video te splitsen.