Een audiotrack van een videofragment splitsen
Met VideoStudio kunt u het audiogedeelte van een bestaand videofragment opnemen als audiotrack.
Bij videofragmenten die audio bevatten, wordt een audiopictogram weergegeven.
* Een audiotrack van een videofragment splitsen
1 Selecteer het gewenste videofragment.
2 Klik met de rechtermuisknop op het videofragment en selecteer Audio > Audio splitsen.
Hierdoor wordt een nieuwe audiotrack gegenereerd.
Nadat u een audiotrack van een videofragment hebt gesplitst, kunt een audiofilter toepassen op de audiotrack. Zie Audiofilters toepassen voor meer informatie.