Audioduur uitrekken
Met de functie voor tijd uitrekken kunt u een audiofragment uitrekken zonder de toonhoogte te vervormen. Meestal resulteert het uitrekken van audiofragmenten voor projecten in een vervormd geluid. Met de functie Tijd uitrekken lijkt het net of het audiofragment langzamer wordt afgespeeld.
Wanneer u een audiofragment met 50-150% uitrekt, wordt het geluid echter niet vervormd. Als het daarboven of daaronder wordt uitgerekt, kan het geluid mogelijk wel vervormen.
* De duur van een audiofragment uitrekken
1 Klik op een audiofragment op de tijdlijn of in de bibliotheek en open het Optiepaneel.
2 Klik op het tabblad Muziek en stem op de optie Snelheid/Tijdsverloop om het dialoogvenster Snelheid/Tijdsverloop te openen.
3 Voer een waarde in bij Snelheid of versleep de schuifknop om de snelheid van het audiofragment te wijzigen. Een lagere snelheid maakt het fragment langer en een hogere snelheid maakt het korter.
Note: U kunt opgeven hoe lang het fragment wordt afgespeeld bij de optie Tijd uitrekken. De snelheid van het fragment wordt automatisch aangepast aan de opgegeven duur. Met deze functie wordt het fragment niet bijgesneden wanneer u een kortere duur opgeeft.
U kunt de duur van een audiofragment verlengen op de tijdlijn door [Shift] ingedrukt te houden en vervolgens de grepen van het geselecteerde fragment te verplaatsen.