Schakelen tussen werkruimten
VideoStudio vereenvoudigt het proces voor filmbewerking door uw benodigde gereedschappen te verdelen over drie werkruimtes die corresponderen met de verschillende stappen van het videobewerkingsproces.
Vastleggen
In de werkruimte Vastleggen kunnen mediafragmenten rechtstreeks worden opgenomen op of worden geïmporteerd naar de vaste schijf op uw computer. In deze werkruimte kunt u video-, foto- en audiofragmenten vastleggen en importeren.
Bewerken
De werkruimte Bewerken biedt toegang tot de tijdlijn. De tijdlijn is het belangrijkste element in VideoStudio. Hier kunt u uw videofragmenten rangschikken, bewerken en bijsnijden of er effecten aan toevoegen.
Delen
 
In de werkruimte Delen kunt u uw film opslaan en delen. U kunt uw videobestand opslaan, op een schijf branden of uploaden naar internet.
* Wisselen tussen werkruimten
Klik boven in het toepassingsvenster op een van de volgende tabbladen:
Vastleggen
Bewerken
Delen