Een momentopname uit een videofragment vastleggen
U kunt in de werkruimte Bewerken een momentopname maken door een specifiek frame op de tijdlijn te selecteren en dit op te slaan als afbeeldingsbestand. U kunt de standaardbestandsindeling en kwaliteitsinstellingen voor momentopnamen wijzigen.
* Foto's vastleggen in de werkruimte Bewerken
1 Selecteer op de tijdlijn een videofragment in uw project.
2 Sleep de schuiver naar het frame dat u wilt vastleggen.
3 Klik op Bewerken > Een momentopname maken. De momentopname wordt automatisch toegevoegd aan de bibliotheek en in uw werkmap opgeslagen.
* De standaardinstellingen voor een momentopname wijzigen
1 Klik op Instellingen > Voorkeuren > Vastleggen.
Kies Bitmap of JPEG als momentopname-indeling.
Note: Als u JPEG selecteert, moet u de momentopname kwaliteit instellen.
2 Klik op OK.