Terminologie voor FastFlick-sjablonen
De volgende terminologie wordt gebruikt voor het maken en beschrijven van FastFlick-sjablonen.
Segment — met elke afbeelding of videoclip die aan de hoofdtrack wordt toegevoegd, wordt een segment gemaakt (hieronder vallen ook afbeeldingen of video's uit de grafische bibliotheek, zoals achtergronden of objecten). U kunt uw segment naar wens aanpassen door elementen als overlays, titels en overgangen toe te voegen. U kunt ook effecten toepassen op elementen in uw segment. Een segment moet u als onafhankelijk blok beschouwen. Zorg er daarom voor dat elementen in het segment de duur van de afbeelding of video van het segment op de hoofdtrack niet overschrijden (de enige uitzondering wordt gevormd door de muziektrack).
Element — een element kan een overgang, titel, object of een ander media-item zijn. Hiermee beschrijven we de afzonderlijke delen die worden gebruikt voor het opbouwen van een sjabloonsegment.
Kenmerken — de eigenschappen die u toewijst aan sjabloonelementen en die hun gedrag bepalen.
Placeholder — een kenmerk dat wordt toegewezen aan tijdelijke media die later wordt vervangen door media van de gebruiker. Placeholders kunnen standaard worden herhaald (om plaats te bieden aan het niet van tevoren opgegeven aantal media-items dat een gebruiker aan een sjabloon kan toevoegen).
Optioneel is een kenmerk dat u kunt toewijzen aan een placeholder als u vindt dat het element niet vereist is wanneer er niet voldoende gebruikersinhoud is. U kunt bijvoorbeeld Optioneel toepassen op een placeholder op de hoofdvideotrack als het segment kan worden verwijderd wanneer er niet meer gebruikersinhoud is (in plaats van het herhalen van de gebruikersinhoud om de reeks aan te vullen).
Statisch — een kenmerk dat wordt toegewezen aan een sjabloonelement waarvan u de huidige positie wilt behouden. Wanneer de media op de hoofdvideotrack als statisch wordt aangeduid, wordt het segment niet in de reeks herhaald. Het item wordt alleen op de huidige positie weergegeven (bijvoorbeeld in een begin- of eindsegment).
Met elke afbeelding of videoclip toegevoegd aan de hoofdvideotrack wordt een segment gemaakt (aangeduid met de oranje vakken). Elk segment kan meerdere elementen bevatten (aangeduid met de rode ovalen).
Met het dialoogvenster FastFlick-sjabloondesigner kunt u kenmerken toewijzen aan de elementen in uw sjabloon. U opent het dialoogvenster door met de rechtermuisknop op een sjabloonelement op de tijdlijn te klikken en FastFlick-sjabloondesigner te kiezen.