Teksteffecten en -animaties toepassen
U kunt hulpmiddelen voor tekstanimatie, zoals Faden, Bewegingspad en Laten vallen, gebruiken om uw tekst te laten bewegen. U kunt ook filters toepassen op uw tekst met behulp van vooraf ingestelde titeleffecten, zoals Bel, Mozaïek en Rimpeling. De titelfilters bevinden zich in een afzonderlijke categorie Titeleffecten.
* Animatie op de huidige tekst toepassen
1 Dubbelklik op een titel in de titeltrack.
2 Klik in het paneel Opties op het tabblad Kenmerken.
3 Schakel de optie Animatie in en schakel vervolgens het selectievakje Toepassen in.
4 Selecteer een categorie in de vervolgkeuzelijst Selecteer het animatietype en selecteer de gewenste vooraf ingestelde animatie in het gebied onder Toepassen.
5 Klik op de knop Animatiekenmerken aanpassen om een dialoogvenster te openen waarin u kenmerken van de animatie kunt opgeven.
6 Voor sommige animatie-effecten kunt u de grepen voor de pauzeduur verslepen, die worden weergeven in het navigatiegedeelte van het Spelerpaneel, om aan te geven hoe lang de tekst moet blijven stilstaan wanneer deze op het scherm verschijnt en voordat deze van het scherm verdwijnt.
Grepen voor pauzeduur
* Titelfilters op de huidige tekst toepassen
1 Klik in de bibliotheek op Filter en selecteer Titeleffecten in de vervolgkeuzelijst Galerij. De bibliotheek toont de miniaturen van verschillende filters in de categorie Titeleffecten.
2 Sleep de filterminiatuur vanuit de bibliotheek naar uw fragment in de tijdlijn.
Note: Standaard wordt het filter dat op een fragment is toegepast, altijd vervangen door het nieuwe filter dat naar het fragment wordt gesleept. Schakel op het tabblad Effect in het paneel Opties de optie Laatste filter vervangen uit om meerdere filters op één titel toe te passen.
3 Als u het titelfilter wilt aanpassen, klikt u in het paneel Opties op de knop Effect en voert u een van de volgende handelingen uit:
Klik op een miniatuur in de vervolgkeuzelijst links van Filter aanpassen.
Klik op Filter aanpassen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde filter.
Note: Wanneer er meer dan één titelfilter is toegepast op een fragment, kunt u de volgorde van filters wijzigen door op de pijl Filter omhoog verplaatsen of op de pijl Filter omlaag verplaatsen te klikken, die rechts van de lijst met filters op de pagina Tekstinstellingen worden weergegeven. Het wijzigen van de volgorde van de titelfilters heeft verschillende gevolgen voor uw videofragment.