Sneltoetsen voor de tijdlijn
 
Ctrl + A
Alle fragmenten op de tijdlijn selecteren.
Eén titel: alle tekens in de bewerkingsmodus op het scherm selecteren.
Alt + linkerpijltoets/rechterpijltoets
Verplaatst het geselecteerde fragment één frame tegelijk langs de tijdlijn.
Ctrl + X
Eén titel: geselecteerde tekens in de bewerkingsmodus op het scherm knippen.
Shift + klikken
Meerdere fragmenten in dezelfde track selecteren. (Als u meerdere fragmenten in de bibliotheek wilt selecteren, gebruikt u [Shift] + [klikken] of selecteert u afzonderlijke segmenten met behulp van [Ctrl] + [klikken].)
Links
Selecteer het vorige fragment op de tijdlijn.
Rechts
Selecteer het volgende fragment op de tijdlijn.
+ / -
Zoom in/uit.
Ctrl + pijl-rechts
Schuif vooruit.
Ctrl + pijl-links
Schuif terug.
Ctrl + pijl-omhoog/
Page Up
Schuif omhoog.
Home
Ga naar het begin van de tijdlijn.
End
Ga naar het einde van de tijdlijn.
Ctrl + H
Het vorige segment.
Ctrl + E
Het volgende segment.