De effecten Kleine planeet en Konijnenhol voor 360°-video
U kunt Kleine planeet- en Konijnenhol-video's maken van uw 360°-video-opnamen (rechthoekig of dubbel vissenoog).
Wanneer u dit effect toepast, wordt de video omgezet in een standaardindeling, met een vierkante hoogte-breedteverhouding.
* Een Kleine planeet- of Konijnenhol-effect toepassen op een 360°-video.
1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een 360°-video in rechthoekige indeling of de indeling dubbel vissenoog en kies in het context menu 360°-video > 360 videoconversie > Equidistant tot sferisch panorama of Dubbel vissenoog tot sferisch panorama.
2 Voer in het gebied Opties van het bewerkingsvenster een van de volgende handelingen uit:
Kleine planeet: Hiermee wordt een bol gemaakt met behulp van de onderrand van de video als het midden. Afhankelijk van de inhoud van de video ontstaat hierdoor vaak een planeeteffect.
Konijnenhol: Hiermee wordt een bol gemaakt met behulp van de bovenrand van de video als het midden. Afhankelijk van de inhoud van de video ontstaat hierdoor vaak een tunneleffect.
3 Gebruik de ingebouwde tijdlijn en scrubber om de video te evalueren en pas de volgende besturingselementen naar wens aan (telkens wanneer u de instellingen wijzigt, worden keyframes toegevoegd):
Zoomen: Hiermee wordt het gezichtsveld gewijzigd doordat wordt in- of uitgezoomd op de scène.
Draaien: Hiermee wordt de rotatie voor de video in graden ingesteld (van -360 tot 360).
 
Note: Als u een sleutelframe wilt verwijderen, selecteert u het (verandert in rood) en drukt u op Delete. Als u alle sleutelframes wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een sleutelframe en kiest u Alles verwijderen in het contextmenu.