Een fragment bijsnijden
Het leukste van het bewerken van de film op uw computer is het gemak waarmee u uw fragmenten frame voor frame kunt splitsen en bijsnijden.
* Een fragment in tweeën splitsen
1 Selecteer in de storyboard- of tijdlijnweergave het fragment dat u wilt splitsen.
2 Versleep de schuiver naar het punt waar u het fragment wilt splitsen.
Note: Klik op of om het knippunt nauwkeuriger in te stellen.
3 Klik op om het fragment op te splitsen in twee fragmenten. Als u een van deze fragmenten wilt verwijderen, selecteert u het ongewenste fragment en drukt u op [Delete].
* Een fragment bijsnijden met de snijmarkeringen en de optie Eén fragment bijsnijden
1 Klik in de bibliotheek met de rechtermuisknop op een videofragment en kies Eén fragment bijsnijden om het dialoogvenster Eén fragment bijsnijden te openen.
2 Klik op de snijmarkeringen om de in- en uitschakelingsmarkeringen voor het fragment in te stellen.
3 Als u nog nauwkeuriger wilt bijsnijden, klikt u op een snijmarkering en houdt u de pijl-links/rechts op uw toetsenbord ingedrukt om een frame per keer bij te snijden. U kunt de in- en uitschakelingsmarkeringen ook instellen door respectievelijk op [F3] en [F4] te drukken.
4 Als u alleen een voorbeeld van het bijgesneden fragment wilt bekijken, drukt u op [Shift + spatiebalk] of houdt u [Shift] ingedrukt en klikt u op de knop Afspelen.
Note: U kunt ook gebruikmaken van de zoomknoppen om elk frame van uw video weer te geven op de tijdlijn en een frame per keer bij te snijden. Met de schuifbalk kunt u sneller en gemakkelijker door uw project navigeren. U kunt ook het muiswiel gebruiken om te bladeren en om in/uit te zoomen met [Ctrl].
* Een fragment direct op de tijdlijn bijsnijden
1 Selecteer een fragment op de Tijdlijn.
2 Versleep de Bijsnijdmarkeringen aan weerszijden van het fragment om de lengte te wijzigen. In het voorbeeldvenster wordt de positie van de snijmarkering in het fragment aangegeven.
Note: Tip voor Directe tijdcode is een functie van VideoStudio waarmee u fragmenten met een specifieke tijdcode kunt toevoegen. Deze functie is beschikbaar bij het bijsnijden en invoegen van overlappende fragmenten op de tijdlijn, waardoor u aanpassingen kunt maken op basis van de getoonde tijdcode. De directe tijdcodes verschijnen bijvoorbeeld met de notatie 00:00:17.05 (03:00 - 00). 0:00:17.05 geeft de huidige tijdcode aan waar het geselecteerde fragment zich bevindt. Het begin-eindbereik (03:00 - 00) stelt de duur voor van een fragment dat overlapt met het vorige fragment en een ander dat overlapt met het volgende fragment.
* Een fragment bijsnijden met het vak Duur
1 Selecteer een fragment op de Tijdlijn.
2 Klik in het paneel Opties op de tijdcode in het vak Duur op het tabblad Bewerken.
3 Voer de gewenste lengte van het fragment in.
Note: Wijzigingen die worden aangebracht in het vak Duur van de video, zijn alleen van invloed op de uitschakelingsmarking (eindpunt). De Inschakelingsmarkering (beginpunt) blijft ongewijzigd.