Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
U kunt de laatste reeks acties die u hebt uitgevoerd tijdens het bewerken van uw film ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
* De laatste actie ongedaan maken
Klik op de knop Ongedaan maken op de werkbalk.
* De laatste actie die ongedaan gemaakt is opnieuw uitvoeren
Klik op de knop Opnieuw op de werkbalk.
U kunt het aantal niveaus voor ongedaan maken aanpassen in het dialoogvenster Voorkeuren.
U kunt ook de sneltoetsen [Ctrl + Z] en [Ctrl + Y] gebruiken om acties respectievelijk ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren.