Uploaden naar internet
U kunt uw videoprojecten online delen door uw video's te uploaden naar YouTube (in 2D- en 3D-indeling), Flickr en Vimeo. Vanuit VideoStudio hebt u rechtstreeks toegang tot uw accounts. Als u nog geen account hebt, wordt u gevraagd om er een te maken.
De eerste keer dat u zich aanmeldt vanuit VideoStudio, wordt u gevraagd om de verbinding tussen uw online account en VideoStudio te verifiëren. Door de verbinding te bevestigen, staat u toe dat er beperkte informatie wordt uitgewisseld over de voortgang van het uploaden van uw video.
Zoals bij elke video-upload het geval is, kan het na het uploaden enige tijd duren voordat de video daadwerkelijk op de site is geplaatst.
Respecteer de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de auteursrechten voor video en muziek die YouTube, Flickr en Vimeo voorschrijven.
* Uw film uploaden naar YouTube, Flickr of Vimeo
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Web .
2 Klik op een van de volgende knoppen:
YouTube
Flickr
Vimeo
Als u zich dient aan te melden, wordt de knop Aanmelden weergegeven. Klik op de knop om u aan te melden. Als het de eerste keer is dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om de verbinding tussen VideoStudio en uw online account te bevestigen.
3 Vul de benodigde gegevens in, zoals de titel en beschrijving van uw video, privacyinstellingen en extra labels.
Indien u een 3D-video wilt uploaden naar YouTube, schakelt u het selectievakje Als 3D-video opslaan onder het vak Privacy in.
4 Selecteer een van de volgende opties:
Project uploaden — U kunt de standaardinstellingen accepteren, maar u kunt ook een profiel uit de vervolgkeuzelijst kiezen. Geef een naam op in het vak Bestandsnaam en kies een Bestandslocatie voor opslag.
Bestand uploaden — Selecteer een opgeslagen video in het dialoogvenster Videobestand openen en klik op Openen.
5 Stel eventueel de volgende opties in:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het weergavevenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
6 Klik op Starten.
Er wordt een bericht weergegeven als het uploaden is voltooid.
Als u zich wilt aanmelden bij een andere gebruikersaccount, klikt u eerst op de knop Afmelden. Deze wordt weergegeven onder de knoppen voor YouTube, Flickr en Vimeo. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij een andere gebruikersaccount.
YouTube ondersteunt momenteel alleen 3D-bestanden in MP4-formaat, dus als u een eerdere opgeslagen 3D-video uploadt, dient u ervoor te zorgen dat het oudere bestand compatibel is. Het wordt aangeraden om Side-by-Side 3D te gebruiken.