Uploaden naar internet (FastFlick)
Deel uw video's online door ze te uploaden naar YouTube, Flickr of Vimeo. Vanuit FastFlick hebt u rechtstreeks toegang tot uw accounts. Als u nog geen account hebt, wordt u gevraagd om er een te maken.
De eerste keer dat u zich aanmeldt vanuit FastFlick, wordt u gevraagd om de verbinding tussen uw online account en FastFlick te verifiëren. Door de verbinding te bevestigen, staat u toe dat er beperkte informatie wordt uitgewisseld over de voortgang van het uploaden van uw video.
Zoals bij elke video-upload het geval is, kan het na het uploaden enige tijd duren voordat de video daadwerkelijk op de site is geplaatst.
Respecteer de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de auteursrechten voor video en muziek die YouTube, Flickr en Vimeo voorschrijven.
* Uw film uploaden naar YouTube, Flickr of Vimeo
1 Klik op het tabblad Opslaan en delen op de knop Uploaden naar het web .
2 Klik op een van de volgende knoppen:
YouTube
Flickr
Vimeo
Als u zich dient aan te melden, wordt de knop Aanmelden weergegeven. Klik op de knop om u aan te melden. Als het de eerste keer is dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om de verbinding tussen VideoStudio en uw online account te bevestigen.
3 Vul de benodigde gegevens in, zoals de titel en beschrijving van uw video, privacyinstellingen en extra labels.
4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kwaliteit de gewenste videokwaliteit.
5 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
6 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u een kopie van het bestand wilt opslaan.
7 Klik op Uw film uploaden.