© 2021 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
 
Gebruikershandleiding voor Corel® VideoStudio® 2021
 
Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo, VideoStudio, CorelDRAW, FastFlick, MindManager en WinZip zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en elders. Parallels is een gedeponeerd handelsmerk van Parallels International GmbH in Canada, de Verenigde Staten en elders. Apple, iPad, iPhone, iPod en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. Dit product, de verpakking en het verwijzingsmateriaal voor producten bevat intellectueel eigendom (waaronder handelsmerken) dat eigendom is van, is gedeponeerd en/of in licentie wordt gegeven door derde partijen die niet gelieerd zijn aan Corel, en dit wordt met toestemming gebruikt. De opname van genoemd materiaal vormt en impliceert geen enkele ondersteuning van of door deze derde partijen, en vormt geen enkele garantie van Corel voor de kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid van de producten of services van derde partijen. Op het gebruik van dit product is aanvaarding van de licentieovereenkomsten die deel uitmaakt van de software van toepassing. Dit product, evenals bepaalde producten en materialen waarnaar in dit document wordt verwezen, wordt/worden beschermd door verleende octrooien, of bevatten alle elementen hiervan of fungeren als zodanig, die het eigendom zijn van Corel Corporation [en een of meer van haar gelieerde ondernemingen] in de Verenigde Staten en elders. Een niet-uitputtende lijst van deze verleende octrooien vindt u op www.corel.com/patents.